youtube

joi, 7 mai 2020

Iubește și fă ce vrei! - de Nicolae. GeantăIubește și fă ce vrei, zicea Sfântul Augustin. Dacă iubești NU mai faci rău nimănui. Asta nu înseamnă că cei din jur nu îți mai fac rău ție!
Hristos eate modelul suprem al iubirii! Dar ca să o arate a suferit cumplit! Cine iubește suferă. Se oferă jertfă! Iubirea e jertfă! Dar jertfă de bunăvoie!
Biserica a iubit totdeauna deși a avut cea mai mare împotrivire! Dacă nu a arătat dragoste ci răutate aceea nu a fost Biserica. Ci un club, asociație... În seara dinaintea trădării și a crucificării Domnul Isus a spus ucenicilor: “Prin aceasta veți dovedi lumii că sunteți ai Mei: să vă iubiți unii pe alții!” Căci iubirea e cea mai mare poruncă! Chiar dacă unii spun că e a XI-a poruncă!
Chiar așa, iubești oamenii? Ești gata să te sacrifici pentru ei? Dacă NU, tu încă NU iubești!
Nickbags.ro


Love and do what you want, said St. Augustine. If you love, you are NOT hurting anyone. This does not mean that those around you no longer hurt you!
Christ is the ultimate model of love! But to show it, she suffered terribly! He who loves suffers. Sacrifice is offered! Love is a sacrifice! But sacrifice willingly!
The church has always loved even though it has the greatest resistance! If he did not show love but evil, it was not the Church. But a club, an association …
The night before the betrayal and crucifixion, Jesus said to the disciples: “By this you will prove to the world that you are mine: love one another!” For love is the greatest commandment!
Even if some say it’s the 11th commandment! Really, do you love people? Are you ready to sacrifice for them? If NO, you don’t love!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu