youtube

marți, 28 decembrie 2021

Cea mai iubită Carte

*CĂRȚILE BIBLIEI ȘI AUTORII LOR*

1) Geneza: Moise
2) Exodul: Moise
3) Levitic: Moise
4) Numeri: Moise
5) Deuteronom: Moise
6) Iosua: Iosua
7) Judecători: Samuel
8) Rut: Samuel
9) 1 Samuel: Samuel; Gad; Natan
10) 2 Samuel: Gad; Natan
11) 1 Regi: Ieremia
12) 2 Regi: Ieremia
13) 1 Cronici: Ezra
14) 2 Cronici: Ezra

15) Ezra: Ezra
16) Neemia: Neemia
17) Estera: Mardoheu
18) Iov: Moise
19) Psalmi: David și alții
20) Proverbe: Solomon; Agur; Lemuel
21) Eclesiastul: Solomon
22) Cântarea Cântărilor: Solomon
23) Isaia: Isaia
24) Ieremia: Ieremia
25) Plângerile: Ieremia
26) Ezechiel: Ezechiel
27) Daniel: Daniel
28) Osea: Osea
29) Ioel: Ioel
30) Amos: Amos
31) Obadia: Obadia
32) Iona: Iona
33) Mica: Mica
34) Naum: Naum
35) Habacuc: HabacuC
36) Țefania: Țefania
37) Hagai: Hagai
38) Zaharia: Zaharia
39) Maleahi: Maleahi
40) Matei: Matei
41) Marcu: Marcu
42) Luca: Luca
43) Ioan: Apostolul Ioan
44) Fapte: Luca
45) Romani: Pavel
46) 1 Corinteni: Pavel
47) 2 Corinteni: Pavel
48) Galateni: Paul
49) Efeseni: Pavel
50) Filipeni: Pavel
51) Coloseni: Paul
52) 1 Tesaloniceni: Pavel
53) 2 Tesaloniceni: Pavel
54) 1 Timotei: Pavel
55) 2 Timotei: Pavel
56) Tit: Paul
57) Filimon: Paul
58) Evrei: Paul
59) Iacov: Iacov (fratele lui Isus)
60) 1 Petru: Petru
61) 2 Petru: Petru
62) 1 Ioan: Apostolul Ioan
63) 2 Ioan: Apostolul Ioan
64) 3 Ioan: Apostolul Ioan
65) Iuda: Iuda (fratele lui Isus)
66) Apocalipsa: Apostolul Ioan
*STATISTICI BIBLIA*
*Fapte și statistici uimitoare din Biblie*
👉🏼 Număr de cărți din Biblie: 66
👉🏼 Capitole: 1.189
👉🏼 Versete: 31.101
👉🏼 Cuvinte: 783.137
👉🏼 Litere: 3.566.480
👉🏼Număr de promisiuni date în Biblie: 1.260
👉🏼 Comenzi: 6.468
👉🏼 Previziuni: peste 8.000
👉🏼 Profeție împlinită: 3.268 versete
👉🏼 Număr de întrebări: 3.294
👉🏼 Cel mai lung nume: Mahershalalhashbaz (Isaia 8:1)
👉🏼 Cel mai lung verset: Estera 8:9 (78 cuvinte)
👉🏼 Cel mai scurt verset: Ioan 11:35 (2 cuvinte: „Isus plângea” .
👉🏼 Cărți de mijloc: Mica și Naum
👉🏼 Capitolul de mijloc: Psalmul 117
👉🏼Cel mai scurt capitol (după numărul de cuvinte): Psalmul 117 (după număr de cuvinte)
👉🏼 Cea mai lungă carte: Psalmii (150 capitole)
👉🏼 Cea mai scurtă carte (după număr de cuvinte): 3 Ioan
👉🏼Cel mai lung capitol: Psalmul 119 (176 versete)
👉🏼 De câte ori apare cuvântul „Dumnezeu”: 3.358
👉🏼 De câte ori apare cuvântul „Doamne”: 7.736
👉🏼 Număr de autori diferiți: 40
👉🏼 Număr de limbi în care Biblia a fost tradusă: peste 1.200
*STATISTICI VECHIUL TESTAMENT:*
👉🏼 Număr de cărți: 39
👉🏼 Capitole: 929
👉🏼 Versete: 23.114
👉🏼 Cuvinte: 602.,585
👉🏼 Litere: 2.278.100
👉🏼 Cartea de mijloc: Proverbe
👉🏼 Capitolul de mijloc: Iov 20
👉🏼 Versetele de mijloc: 2 Cronici 20:17,18
👉🏼 Cea mai mică carte: Obadia
👉🏼 Cel mai scurt verset: 1 Cronici 1:25
👉🏼 Cel mai lung verset: Estera 8:9 (78 cuvinte)
👉🏼 Cel mai lung capitol: Psalmii 119
*NOUL STATISTICI TESTAMENT:*
👉🏼 Număr de cărți: 27
👉🏼 Număr de capitole: 260
👉🏼 Număr de versete: 7.957
👉🏼 Cuvinte: 180.552
👉🏼 Litere: 838.380
👉🏼 Cartea de mijloc: 2 Tesaloniceni
👉🏼 Capitolele de mijloc: Romani 8, 9
👉🏼 Versetul de mijloc: Fapte 27:17
👉🏼Cea mai scurtă carte: 3 Ioan
👉🏼 Cel mai scurt verset: Ioan 11:35
👉🏼 Cel mai lung verset: Apocalipsa 20:4 (68 cuvinte)
👉🏼Cel mai lung capitol: Luca 1
Există 8.674 de cuvinte ebraice diferite în Biblie, 5.624 diferite cuvinte grecești și 12.143 cuvinte diferite în limba engleză în versiunea King James.
• Scris de aproximativ 40 de autori.
• Scrisă pe o perioadă de 1.600 de ani
• Scrisă peste 40 de generații.
• Scrisă în trei limbi: ebraică, greacă și aramaică
• Scrisă pe trei continente: Europa, Asia și Africa
• Scrisă în diferite locații: sălbăticie, temniță, palat, închisoare, în exil, acasă
• Scrisă de bărbați din toate ocupațiile: regi, țărani, doctori, pescari, perceptori de taxe, savanți etc.
• Scrisă în vremuri diferite: război, pace, sărăcie, prosperitate, libertate și sclavie
• Scrisă în diferite stări: culmi de bucurie până în adâncul disperării
• Scrisă în acord armonios pe o gamă largă de subiecte și doctrine.
* Cele mai lungi 10 cărți din Biblie*
1) Psalmul - 150 capitole, 2.461 versete, 43.743 cuvinte
2) Ieremia - 52 capitole, 1.364 versete, 42.659 cuvinte
3) Ezechiel - 48 capitole, 1.273 versete, 39.407 cuvinte
4) Geneza - 50 capitole, 1.533 versete, 38.267 cuvinte
5) Isaia - 66 capitole, 1.292 versete, 37.044 cuvinte
6) Numeri - 36 capitole, 1.288 versete, 32.902 cuvinte
7) Exodul - 40 capitole, 1.213 versete, 32.602 cuvinte
8) Deuteronom - 34 capitole, 959 versete, 28.461 cuvinte
9) 2 Cronici - 36 capitole, 822 versete, 26.074 cuvinte
10) Luca - 24 capitole, 1.151 versete, 25.944 cuvinte
*Cele mai scurte 10 cărți din Biblie*
1) 3 Ioan - 1 capitol, 14 versete, 299 cuvinte
2 Ioan - 1 capitol, 13 versete, 303 cuvinte
3) Filimon - 1 capitol, 25 versete, 445 cuvinte
4) Iuda - 1 capitol, 25 versete, 613 cuvinte
5) Obadia - 1 capitol, 21 versete, 670 cuvinte
6) Tit - 3 capitole, 46 versete, 921 cuvinte
7) 2 Tesaloniceni - 3 capitole, 47 versete, 1.042 cuvinte
8) Hagai - 2 capitole, 38 versete, 1.131 cuvinte
9) Naum - 3 capitole, 47 versete, 1.285 cuvinte
10) Iona - 4 capitole, 48 versete, 1.321.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu