youtube

joi, 9 noiembrie 2017

Umblați cu demnitate creștină

Text: “Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o” (Efeseni 4:1b)

Inventio
Viața creștină este o călătorie. W. Wersbie spune că începe cu un pas al credinței, dar continuă cu o viață de progres. Traseul e lung. Timpul e scurt. Trebuie să fim eficienți. De aceea să ne grăbim făcând binele. Dar dacă nu vom învăța să umblăm, cum vom putea să alergăm?

Dispozitio
1) umblați în unitate (Efeseni 4:1-16)
- relația credinciosului cu biserica
- trupul în primul rând e bine închegat
- biserica nu poate funcționa dezmembrată

2) umblați în curăție (Efeseni 4:17-32)
- relația credinciosului cu lumea
- viața nouă trebuie să fie diferită de cea veche

3) umblați în dragoste (Efeseni 5:1-6)
- curăția fâră dragoste e fariseism
- dragostea nu trăiește deliberat în păcat

4) umblați in lumină (Efeseni 5:7-14)
- fugiți de tovărășiile stricate
- nu lăsați întunericul să biruie

5) umblați cu atenție (Efeseni 5:15-17)
- nu vă împiedicați de nimic!
- nu irosiți viața!

6) umblați în armonie (Efeseni 5:18-6:9)
- relația credinciosului cu partenerul de viață
- păstrați autoritatea în familie
- păstrați autoritatea în afaceri
- păstrați autoritatea lui Dumnezeu

7) umblați biruitori (Efeseni 4:1-16)
- vrăjmașul vostru este Satana, nu oamenii!
- folosiți toată armura divină, nu doar o parte!
- Vegheați, dar cu ochii deschiși!

Concluzio
Poți înfrunta lumea cu o singură mână atât timp cât cu cealaltă il ții pe Dumnezeu!

Nicolae.Geantă 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu