youtube

vineri, 26 februarie 2016

Pe locul tău - de Vladimir Pustan

Romani 12:7, 8 – „Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură. Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie.”

Nae Ionescu spunea odată că un bun român este acela care respectă ce poate face altul şi nu poate face el.

Când creierul comandă unui mădular al trupului să facă ceva şi acesta îl trimite la plimbare, înseamnă că acel mădular e paralizat. Dar când un mădular face lucrarea altuia (bunăoară să te scarpini în ureche cu degetul de la picior), e nebunie.

Petru a predicat şi trei mii de oameni s-au pocăit. Pavel a predicat şi el, şi un tânăr a căzut de la fereastră şi a murit. Pavel trebuia să scrie scrisori, să înfiinţeze biserici, să ungă păstori. Petru trebuia să predice.
            
Avem înscris în genă maladia de a vrea să facem tot ce nu putem, dar de asta ar trebui să scăpăm prin pocăinţă. Grecii spuneau că trebuie să te cunoşti şi pe tine însuţi, nu numai pe Dumnezeu, ca să poţi fi folositor societăţii.

A critica o persoană care face un lucru pe care tu nu-l poţi face aşa de bine e problemă clinică. Iorga zicea că lovim în măreţia care ne insultă. Eu cred că insultă şi lucrarea altuia pe cel ce nu face nimic sau doar hrăneşte câinii cu frunze.
            
De ce m-am apucat la vorbă cu ideile acestea? Îmi repugnă ideea profesionistului fără duh, dar mă disperă la fel de tare şi a duhului fără ştiinţă; adică arta de a te afla în treabă.
            
Daţi Cezarului ce este al Cezarului. Ajutaţi-i pe cei ce au un talant, să-l pună în lucrare. Nu mai
puneţi dop celor ce vor să facă, să dreagă, dar faceţi orice lucru ca pentru Domnul – trainic, bine, profesionist. Nu cântaţi după ureche, nu predicaţi din amintiri, nu slujiţi după simţăminte.
            
E vremea să înţelegem ce tragedie ar fi fost dacă apostolii se ocupau de ciorba săracilor şi diaconii ar fi dus Evanghelia la marginea pământului.
            
Probabil că ar fi fost atât de puţini creştini, încât ar fi stat în rezervaţii, ocrotiţi de lege, ca broaştele ţestoase din Insulele Galapagos.


V l a d i m i r _ P u s t a n 🍒

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu