youtube

miercuri, 18 iulie 2012

Lista de păcate - conform Noului Testament

Noul Testament ne prezintă 16 liste de păcate. Una e menţionată de Domnul Hristos, celelalte de către ucenici. Aşezate în ordinea scripturilor noitestamentale, 8 liste sunt semne ale firii vechi (vezi 2-9), 8 liste sunt semne de pericol şi de moarte. Toate aceste păcate sunt "lucruri rele, care ies dinlăuntru, şi spurcă pe om", conform Matei 7:23.

1. Marcu 7: 20-23 - susţinută de Domnul Isus
2. Romani 1: 24-32 - susţinute de ucenici
3. Romani 3: 10-18
4. 1 Corint. 5: 9-11
5. 1 Corint. 6: 9-10
6. Galateni 5: 19-21
7. Efeseni 4: 25-32
8. Efeseni 5: 3-5
9. Coloseni 3: 5-9
10. 1 Timotei 1:9
11. 2 Timotei 3: 2-5
12. Tit 3:3
13. 1 Petru 2:1
14. 2 Petru 2: 10-19
15. Apocalipsa 21:8
16. Apocalipsa 22:15

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu