youtube

miercuri, 18 iulie 2012

Lista celor mai abuzate versete din Scripturi

Matei 7:1 
Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
Ioan 12:32
Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.
Ioan 14:13-14
Și orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.
Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.
Faptele Ap. 2:38
"Pocăiţi-vă", le-a zis Petru, "şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
Romani 8:28
De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.
1 Corinteni 10:13
Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.
Filipeni 4:13
Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.
1 Timotei 6:10
Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.
Iacov 5:15
Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.

Exod 21:23-25
Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă,
ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior,
arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.
2 Cronici 7:14
Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.
Ieremia 18: 20
Cu rău se răsplăteşte binele? Căci au săpat o groapă ca să-mi ia viaţa. Adu-Þi aminte că am stat înaintea Ta, ca să vorbesc bine pentru ei, şi să abat mânia Ta de la ei
Proverbe 4:23
Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.
Proverbe 22:6
Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.
Proverbe 22:18

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu