youtube

miercuri, 15 februarie 2017

Tehnici de ispitire

După ce s-a botezat Hristos în Iordan, a fost dus de Duhul în pustia Qarantaniei unde diavolul a venit să-L ispitească 40 de zile! (Luca 4:2)...

Prima ispită a Satanei a folosit metoda prosperității. "Poruncește pietrelor să se facă pâine". Creșinul nu trebuie să sufere, să duca lipsă, zice Scaraotki. "Trebuie belșug". Prin urmare inima-ți devine. telurică. "Investește îm pământul trecător".

A doua tehnică drăcească este metoda minunilor: "aruncă-te jos" de pe strașina Templului. Cca 150 metrii în hău, zicea Dragomir Stancu. "Va porunci ingerilor să te păzească". Isus a refuzat minunea. El vrea ca oamenii să vină la Evanghelie din dragoste, nu pentru senzațional. Mai mult, cine aleargă după minuni îl va ispiti pe Dumnezeu!

A treia metodă este cea a oferirii unei împărății pământești. "Îți voi da toată strălucirea lumii". Funcții, privilegii, importanță între oamenii. Dar Isus nu pentru asta a venit. Ci pentru Împărăția Cerurilor.

Fugi de filosofia prosperității. isus a știut sa trăiască smerit!
Fugi de apetitul pentru minuni cu orice preț. Hristos nu a abuzat de acest prerogativ chiar dacă îl avea!
Fugi de oferta împarăției lumii. Are TVA ce nu se poate plăti!

Poaate nu reușești să fugi departe de diavol. Dar acolo unde ești îi poți sta împotrivă...
Nicolae.Geantă

Un comentariu: