VINO CU NOI PE STADIONUL PETROLUL. 4 IULIE 2024

youtube

duminică, 18 noiembrie 2018

Iubirea fără iubire - de Nicolae Geantă

40 de ani aşteptase Israelul. 40 de ani de post, de lacrimi, de suspine, de spinări înconvoiate sub biciul filistean. Şi de priviri în sus, spre Iehova. Când a venit printre ai săi, tot poporul auzise că va absolvi bacu’ cu 10. Părinţii îl ţinuseră departe de cârciumi, de sicrie şi de... frizeri. Aveau geamuri fumurii de câte ori veneau în oraş, printre filistence. Teoria a ştiut-o pe de rost, dar practica l-a lăsat repetent. La Dumnezeu poţi să şti teorie de 10, dar examenul îl treci numai practicând, în teren.

„Micul Soare”, căci aşa era numele samsonului cu muşchi ca Schwartzeneger şi plete ca fetele amazoance, fusese dat să lumineze întregul popor. Orice ungher, orice lucru ascuns. Dar nu s-a putut lumina bine nici pe sine, căci şi-a pierdut ochii orbit de o iubire fără iubire. Şi când rămâi în întuneric, cât de mare va fi întunericul celor ce-i călăuzeşti?


A cărat 60 km nişte porţi de o juma’ de tonă, dintr-o cetate până-ntr-un vârf de munte. A ucis 1000 de oameni cu o falcă de măgar, a prins 300 de vulpi şi le-a legat cozile, după care le-a incendiat şi pe ele şi cerealele vrăjmaşilor. Când ieşea cu palmele goale la război, duşmanii în armură duduiau pământul de fugă. Doar prezenţa sa stârnea groaza printre neamuri. Dar ce folos să ai muşchi şi plete? Ele niciodată nu pot ţine loc de creier. Şi nici atât de Duh.

Prima dată s-a îndrăgostit de o fecioară. A bătut din picior până părinţii i-au adus-o mireasă. Apoi s-a îndrăgostit de-o prostituată şi la urmă de-o curtezană. Păcatul are trepte de coborâre. Apoi, el le-a iubit, dar ele?

Samson nu citise pe Perpessicius care spune că Făt-Frumos iubea o Cosânzeană, care Cosânzeană iubea alt Făt-Frumos, care acel Făt-Frumos iubea o altă Cosânzeană... Şi a iubit-o pe Dalila. Dalila însă iubea arginţii. 1100 de siclii erau echivalentul de azi a 750.000 de dolari. Cu mâna îl mângâia pe Samson, cu ochii îşi mângâia valuta! Îi sticleau ochii la câteva milioane!

Samson e prototipul iubirii fără iubire. Nu s-a interesat cine era curtezana, n-a consultat părinţii şi nici atât pe Dumnezeu. Nu face nici o rugăciune! A crezut că hormonii sunt totul într-o relaţie. El a iubit cu inima, ea l-a iubit cu „money gramm”. Nu vă alegeţi un partener de viaţă numai dacă dvs îl iubiţi. Obligatoriu „love” trebuie să fie reciprocă! Iubirea cu o singură faţă e o monedă falsă. Are numai slove, nu şi chip.

Iubirea fără o iubire e iubirea cu minciuni. Samson minţea pe Dalila în privinţa puterii sale, ea îl minţea în privinţa fidelităţii. Era frumoasă, dar mincinoasă! Minciunile au întotdeauna ambalaje sclipitoare. Samson a iubit relaţia cu Dalila mai mult ca cea cu Dumnezeu, Dalila a iubit relaţia cu păcatul mai mult ca cea cu Samson. Minciuni amăgitoare. Iubire fără happy-end. Iubirea cu minciuni e totdeauna finaliazată cu eşec.

Iubirea fără iubire e o dragoste cu pierderi mari. Samson şi-a pierdut părul şi puterea, ochii şi lumina, scaunul de judecător şi libertatea. Dar şi pe Dumnezeu. Dalila şi-a pierdut arginţii, stima de curtezană cu care se bucura printre filisteni şi pe Samson - singurul bărbat care cu adevărat o iubise. Ceilalţi decât se folosise de ea.

E adevărat, lui Samson începuse să-i crească părul în închisoare. Când şi-l pierduse era cu capul în poala Dalilei, când a început să-i crească era cu capul pe dalele închisorii. Apoi, amândoi şi-au pierdut viaţa. Alături de filisteni, la un party, în cinstea idolului Dagon. Cel ce umblă la sărbătorile păcătoşilor printre păcătoşi v-a pieri! Dumnezeu nu se lasă batjocorit.

În viaţă toate lucrurile au un preţ. Nimic gratis nu e gratis. Orice factură se plăteşte. Orice iubire are un preţ. Chiar şi Hristos a plătit. Nu fiţi dintre cei ce-L iubesc din interes, cu minciuni. Într-o zi se decontează.

E timpul iubirii pentru Hristos. Dar şi delete (sau măcar o pauză), pentru Dalile!

(articol apărut pe www.ciresarii.ro)

2 comentarii: