VINO CU NOI PE STADIONUL PETROLUL. 4 IULIE 2024

youtube

luni, 30 ianuarie 2012

Piramida valorii - Nicolae.Geantă

Matematic, orice piramidă are o bază. Peste bază, urcă apotemele, iar din vârf, subţire de tot, priveşte vârful. De aceea, în viaţă, spune filosofia lumii, contează doar vârfurile. Şi, promovează lupta pentru supremaţie.

Psihologul Abraham Maslow, spune că la baza piramidei nevoilor umane stă întotdeauna nevoia fiziologică. Peste ea-s aşezate nevoia de siguranţă, de iubire şi de stimă. Iar în vârf nevoia de realizare. Maslow scrie că oamenii care au atins starea de vârf, întră în transcendenţă, devin conştienţi nu doar de potenţialul lor personal, ci de întregul potenţial al speciei umane. Totuşi, indivizii care trăiesc această bucurie extatică, simt o tristeţe cosmică!

Societatea, spune că sub baza piramidei valorii, totdeauna stau infractorii. Pentru că, infractorii sunt consideraţi elementele cele mai de jos ale comunităţii. Peste ei sunt oamenii obişnuiţi. Adică majoritatea dintre noi. Dacă cobori o treptă ajungi în lumea infractorilor. Căci, afirm eu, infractorii sunt oameni obişnuiţi, dar căzuţi.

Treapta a treia o constituie eroii. Adică acei obişnuiţi care fac lucruri neobişnuite. Acei obişnuiţi care se rup de linia lor comună. Şi urcă. Undeva, unde numai curajul ce şi-a făcut rugăciunea ajunge.

Peste eroi, pe treapta a patra se înalţă geniile. Acei oamenii neînţeleşi. Şi rari. Foarte rari. Cei cu sclipiri de moment. Cu mişcări bruşte ce revoluţionează omenirea.

Eroul şi geniul, spunea un pastor, fac legile societăţii. Ei trăisc pentru lege. Nu poţi fi erou, şi nici geniu, dacă societatea nu te confirmă.

Lumea, are piramida valorii cu patru trepte, geniile fiind vârfurile intangibile pentru majoritatea dintre muritori. Obişnuiţii nu pot niciodată să devină genii. Şi nici eroi. Infractorii, n-au niciodată şansa reabilitării.

Filosoful Petru Ţuţea aruncă în aer teoria societăţii despre valori. El spune că peste genii, stau sfinţii! Ce-mi place ideea asta! Sfinţii în vârful piramidei! Ei nu trebuie confirmaţi de societate, ci de Dumnezeu. Ei transced timpului lor, şi n-au nevoie de confirmare (socială, de grup). Geniul spune lucruri extraordinare, dar sfântul spune adevăruri sfinte!

Partea pozitivă absolută a piramidei valorii este că obişnuiţii pot deveni sfinţi! Nu oricine poate ajunge erou, nu oricine poate devenii geniu, dar orice om poate deveni sfânt! Chiar şi infractorii! Şi asta, fără să facă un dram de efort, ci prin credinţa în Hristos Isus! Ce simplu!!!

Pe vârful piramidei lui Maslow ajungi nefericit. Pe vârful piramidei lumii, ajungi nemulţumit. Pe vârful piramidei creştine, ajungi sfinţit.

E vina dumneavoastră dacă rămâneţi obişnuiţi! Cu atât mai mult infractori!

Nicolae.Geantă
SFINŢII

G E N I I L E

E   R   O   I   I

O B I Ş NU I Ţ I I

I N F R A C T O R I I
piramida lui Ţuţea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu