youtube

miercuri, 11 septembrie 2013

Creștinul autentic

Inventio
Creștinismul este o viață spirituală, nu carnală.
Creștinismul nu este duplicitate; nu se poate sluji la doi stăpâni.
Creștinismul e o singură învățătură, doctrinele sunt multe.
Hristos ne-a chemat să fim autentici. Ca El.

Dispozitio
1. Creștinul autentic este un om născut din nou
Ioan 3:7b - Trebuie să vă nașteți din nou
- devine o făptură nouă
- devine templu al Duhului Sfânt
- (re)devine fiu al lui Dumnezeu

2. Creștinul autentic este un om care se botează (la maturitate)
F.Ap. 2:38 - Fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos
Marcu 16:16a - Cine va crede și se va boteza va fi mântuit
- botezul este o poruncă
- botezul nu se face decât celor ce împlinesc condițiile
- botezul aeste o cufundare în apă
- atât ucenicii cât și Domnul Isus au practicat botezul

3. Creștinul autentic trăiește asemeni lui Hristos
Galateni 2:20a "Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine..."
- are o viață lepădată de sine; nu e egoist; nu trăiește în păcat; curat într-o lume murdară
- este sarea, lumina lumii, mâna lui Dumnezeu pe pământ; evanghelizează lumea
- are o vorbire curată ( "da" da și "nu" nu)
- în biserică trăiește în dragoste și unitate

4. Creștinul autentic rămâne credincios în toate încercările
2 Timotei 3:12 - Toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie vor fi prigoniți
Matei 5:11 - Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune cuvinte neadevărate împotriva voastră"
- este marturos (și martor și... martir!)
- urmarea lui Hristos cere un preț, o jertfă; are o cruce
- tot răul lucrează spre bine 

Concluzio
- cine trăiește ca Hristos, va moșteni cu Hristos!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu