youtube

sâmbătă, 28 ianuarie 2023

Semnul | אוֹת – de Nicolae.Geantă


Ebraica, limba în care s-au scris Sfintele Scripturi, este cea mai profundă. Și nu neapărat teologic. E plină de semnificații. De asemeni și alfabetul ei. Fiecare literă înseamnă o lecție. Un adevăr absolut. Un principiu funda
mental de viață.

Unul dintre cuvintele care m-a impresionat în aceste zile este „semn”. În ebraică se scrie „א וֹ ת și se citește oth, adică „marcă”, „emblemă”, „angajament”. Celei trei litere ale cuvântului au un mesaj foarte adânc!

א = marcă, semn, cruce, proprietate, legământ, a pecetlui, a uni, sfârșit,

וֹ = cui, cârlig, cuier, a fi bătut în cuie, a garanta, a adăuga,

ת = Adonai, lider, putere, a învăța, început, blând.

După ce am citit referințele în cartea „Credința evreului Mesia” (scrisă de prietenul meu Claudiu Moisă - misionar în țări din Asia de SE), mi-am adus aminte de o făgăduință a Domnului Isus Hristos în seara Cinei cea de taină. După ce a luat paharul, Mântuitorul l-a dat ucenicilor rostind: „Acest pahar este legământul cel nou („semnul”, evreiește א וֹ ת), făcut în sângele Meu care se varsă pentru voi!” (Luca 22:20).

Prin urmare paharul de la Cina Domnului ne amintește despre el că este „א וֹ ת, Semnul. Semnul unui legământ nou! Asta înseamnă că Adonai garantează legământul; Hristos ne pecetluiește cu sângele lui; Mesia a murit pe o cruce; Mesia a fost atârnat în cuie; a fost lovit de cârlige. Ne amintește că El este liderul nostru; este puterea noastră. Semnul de la Cină ne vorbește despre un Dumnezeu blând, despre un Mesia care ne-a unit cu Adonai, despre faptul că suntem proprietatea Lui. Semnul ne învață cine este „începutul” și cine este „sfârșitul”! Câte semnificații! Într-un singur cuvânt, în numai 3 litere!

Sfânta Scriptură ne mai vorbește și de alte semne („א וֹ ת”): curcubeul, circumcizia, sabatul... Dar niciunul nu poate fii comparat cu „paharul”, adică sângele de la Golgota! Pentru că acesta este singur semn „א וֹ ת care mântuiește!

Nicolae.Geantă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu