youtube

miercuri, 2 decembrie 2015

Nu am destul...

" Nu am destui bani,” „Nu am destul timp,” „Nu am destui prieteni,” „Nu am destulă experienţă,” „Nu am destule studii” şi aşa mai departe. Aceste gânduri sunt gardurile invizibile care ţin oamenii izolaţi în grădină dosnică a lipsurilor şi a insuficienţei.  Dumnezeul nostru Se numeşte El Shadai — Dumnezeul a mai mult decât suficient, Dumnezeul Atotputernic care îndestulează. Acest Dumnezeu locuieşte în noi! Schimbă gândul „insuficient” cu „mai mult decât îndeajuns!” Urmăreşte câteva referinţe în Biblie unde Dumnezeu S-a dovedit a fi mai mult decât îndeajuns:   

În textul din 1 Împăraţi 17, a fost mai mult decât suficient pentru Ilie şi pentru văduvă. • În cartea Exodul, a fost mai mult decât îndeajuns pentru israeliţi în fiecare zi, 40 de ani. • În pasajul din Ioan 6 a fost mai mult decât destulă pâine rămasă după ce Isus a hrănit mulţimea de peste 5000 de oameni.  • În capitolul 5 din Marcu Isus a avut mai mult decât suficientă ungere pentru eliberarea unui demonizat, pentru vindecarea femeii cu scurgere de sânge, pentru învierea fiicei lui Iair şi pentru toţi oamenii care au asistat la aceste minuni şi au auzit Evanghelia.   SCHIMBĂ GÂNDUL AZI 
 1. Începe să crezi că tu mereu ai îndeajuns. În Filipeni 4:19, Pavel spune: „Şi Dumnezeul meu să îngrijească de TOATE trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Cristos.” Ori de câte ori începem să credem cu adevărat acest verset, lucrurile se schimbă. Şi expresia „toate trebuinţele” nu se limitează doar la bani. Ci înseamnă şi a avea destul timp, destule oportunităţi şi destul din orice ai nevoie!     

2. Cultivă în mintea ta gânduri ca acestea: „Eu am întotdeauna destul. Dumnezeul meu este mai mult decât îndeajuns. Eu Îl onorez cu zeciuieli şi daruri, iar El va deschide zăgazurile cerurilor şi va turna peste mine atâta binecuvântare încât nu va fi destul loc pentru a o depozita (Maleahi 3:911). Luca 6:38îmi spune că dacă dau, El îmi va da, ba încă, îmi va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra!” 3. Gândeşte-te la credincioşia lui Dumnezeu. David a spus „Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar nu l-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea” (Ps. 37:25).  4. Umple-ţi mintea cu acest gând: „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Cristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.” (Efeseni 3:20-21). El a dovedit-o când a săturat mulţimea de peste cinci mii de oameni şi în plus s-au mai strâns şi 12 coşuri de firimituri (resturi rămase după îndestulare). GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE • Întotdeauna voi avea mai mult decât îndeajuns din orice am nevoie, pentru că Dumnezeu este sursa mea. El îmi asigură destui bani, destul timp, destulă energie, destule oportunităţi sau orice altceva îmi lipseşte. • Întrucât gândesc „Am mai mult decât îndeajuns,” pentru mine este uşor să dau. Când dăruiesc ceva pentru scopurile lui Dumnezeu, El îmi va da înapoi o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. • Dumnezeu este credincios. El nu i-a părăsit niciodată pe copiii Săi — şi aici sunt inclus şi eu! El le-a purtat de grijă din abundenţă atât în vremurile Vechiului cât şi în cele ale Noului Testament, iar El este acelaşi ieri, azi şi în veci (Evrei 13:8). • Astăzi cred că Dumnezeul meu va întâmpina nevoile din fiecare domeniu al vieţii mele în „stilul Lui,” prin urmare cred că vor mai şi rămâne multe coşuri de „firimituri.”     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu