youtube

duminică, 18 noiembrie 2012

De ce nu au efect predicile bune?

I. Pentru că oamenii nu sunt atenţi.
Pavel a fost un predicator inspirat. El a fost un "maestru al amvonului," totuşi Eutih a adormit (Fapte 20:9)II. Pentru că oamenii ridiculizează ceea ce se predică.
În cetatea Atenei, Pavel a predicat despre învierea lui Hristos şi atenienii şi-au bătut joc de predică (Fapte 17:32)

III. Pentru că oamenii se consideră nevrednici de viaţa veşnică.
În Antiohia, Pisidiei evreii erau aşa de invidioşi pe Pavel şi Barnaba, încât au contrazis predica (Fapte 13:44, 45)

IV. Pentru că ascultătorii nu suportă doctrina sănătoasă.
Ei vor să audă cuvinte şi lecţii care le "gâdilă urechile" (1Timotei 4:2-3)

V. Pentru că doctrine false şi fabulatii au fost deja acceptate şi ascultătorul nu mai are urechi pentru adevăr.
(2 Timotei 4:4)

Un comentariu: