youtube

luni, 21 decembrie 2020

Ce reprezintă cu adevărat Crăciunul

Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu întrupat. Isus nu a fost doar un om bun, un profet sau un lider religios carismatic. Scripturile ne spun că El a fost Dumnezeu întrupat, divinitate în trup, care a luat parte la crearea lumii. „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El”.( Ioan 1: 1-3)

Lumina pentru o lume întunecată. Trăim într-o lume  ce  pare a fi din ce în ce mai întunecată. Isus a venit ca să aducă lumina în întuneric și să îl risipească în cele din urmă pentru totdeauna. „În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o”.( Ioan 1: 4-5)

Sursa noii vieți. Mulți dintre noi suntem conștienți de defectele, slăbiciunile  și chiar de păcatele dominante din viața noastră, lucruri pe care am dori să le schimbăm sau să le eliminăm total. Primind o viață nouă prin Isus Hristos putem experimenta aceste schimbări - nu prin efortul nostru, ci prin El. „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu”. (Ioan 1: 12-13)

 Exemplul Suprem. Biblia ne spune că Isus Hristos este Mântuitorul trimis de Dumnezeu pentru toată omenirea. De asemeni, noi citim că El a fost un mare învățător și modelul desăvârșit al modului în care ar trebui să trăim și să interacționăm cu ceilalți, inclusiv cu Dumnezeu. „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl”. (Ioan 1:14)

Robert J. Tamasy

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu