youtube

sâmbătă, 21 decembrie 2013

Predică de Crăciun (6)

Ce învăţăm din cântarea Mariei?

Text: Luca 1:45-55

Inventio
Maria, o femeie remarcabilă de la care avem ce învăța. Neamurile ii vor zice: "Fericită" pentru ca a știut sa traiască viața după voia Domnului.

Dispozitio
I. Nu există colaborare cu Dumnezeu fără credință.
v. 45: "Ferice de aceea care a crezut; pentru ca lucrurile, care i-au fost spuse din partea Domnului, se vor împlini."
În Nazaret, Isus n-a putut face minuni "din pricina necredinței". 
"Și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți Lui."
 Cum stai cu credința ?

II. Nu există educatie fără cunoașterea Scripturilor
 Prefer un analfabet cu cunoaștere de Scripturi, decât un doctorant ignorant în Biblie!

III. Nu există binecuvântare fără mulțumire
v.46: "Sufletul meu mărește pe Domnul."
Orice altfel de stare este sinonimă cu "cârtirea" Israelului în pustie!

IV.  Nu există salvare fără pocăință
v. 47: ... mi se bucură sufletul în Dumnezeu, Mântuitorul meu."
Până și o fecioara neprihănită ca Maria are nevoie de un Mântuitor!

V. Nu există umblare cu Dumnezeu fără experiențe personale.
v.49: "Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine".
Care a fost ultima ta experiență cu Dumnezeu?

VI. Nu există viitor fără temelia promisiunilor lui Dumnezeu
v. 54,55: "și-a adus aminte de îndurarea Sa, după cum făgăduise părinților noștri, - faţă de Avraam și sămânța lui în veac."

Concluzio
Stăm și astăzi pe temelia acestor promisiuni: "Și iată că Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului!" 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu