youtube

duminică, 29 decembrie 2013

Mesaj de final de an - de Luigi Mițoi


Viaţa este asemenea unui an de zile, începe şi se sfârşeşte repede, repede şi sigur. Viaţa cu Dumnezeu este asemenea Pildei talanţilor, fiecare crede că este pe drumul cel bun, până se întoarce Stăpânul şi atunci El va spune unora ,,veniţi" şi altora ,,plecaţi". Din cei trei robi ai stăpânului din pildă, doi au fost chemaţi să fie binecuvântaţi, al treilea a fost chemat să fie pedepsit. Cei trei robi, care simbolizează întreaga omenire, nu au fost despărţiţi aici, ci acolo, nu acum, ci la sfârşit. De ce pe pământ au fost împreună şi în cer au fost despărţiţi?

I. PENTRU CĂ ÎN CER SE MERGE PE BAZA CREDINŢEI
,,Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat" (Matei 25:14-15).
1. Credinţa că stăpânul se va întoarce: ,,după multă vreme stăpânul s-a întors..."
2. Credinţa că talanţii primiţi trebuie investiţi cu orice preţ: ,,...s-a dus, i-a pus în negoţ..."
3. Credinţa că la întoarcere stăpânul va cere socoteală: ,,...stăpânul s-a întors şi le-a cerut socoteală."


II. PENTRU CĂ ÎN CER SE MERGE PE BAZA CARACTERULUI
,,Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi s-a dus, i-a pus în negoţ şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi. Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi a câştigat şi el alţi doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său" (vers. 16-18).
1. Caracterul vede slujirea ca fiind urgentă: ,,îndată".
2. Caracterul vede slujirea ca fiind obligatorie: ,,s-a dus şi i-a pus în negoţ".
3. Caracterul îl face pe credincios harnic şi eficient: ,,a mai câştigat cu ei alţi cinci talanţi".


III. PENTRU CĂ ÎN CER SE MERGE PE BAZA CUVÂNTULUI
,,Cel ce nu primise decât un talant a venit şi el şi a zis: „Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat: mi-a fost teamă şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!” Stăpânul său i-a răspuns: „Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat; prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu!... Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” (vers. 24-30)
1. A ştiut în mod greşit că Dumnezeu este rău: ,,am ştiut că eşti om aspru".
2. A ştiut în mod greşit că Dumnezeu este nedrept: ,,seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat".
3. A ştiut în mod greşit că poate să facă ce vrea: ,,ţi-am ascuns talantul în pământ".
Primii doi au adus raport de activitate şi profit pentru stăpân. Cel de-al treilea a adus critici, acuzaţii şi o caracterizare împotriva stăpânului. Din aceste motive pe pământ suntem împreună, însă în cer vom fi despărţiţi.


Sursa : Bethany Chicago

29 dec. 2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu