youtube

luni, 16 decembrie 2013

Predică de Crăciun (3)

(Matei 2: 9-12)

I. Steaua
- A fost pentru magi un sistem de călăuzire (navigare, GPS) având o mare precizie.
- Simbol.
a. Al Cuvântului Lui Dumnezeu
- E un mijloc de călăuzire a oamenilor către Dumnezeu.”Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.” (Ps.119:105).
b. Al creştinilor
- Trebuie să călăuzim oamenii înspre Dumnezeu.
- „Voi sunteţi lumina lumii” (Matei 5:14).
- Ce trebuie să facem? „...să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumină Sa minunată.”(1Petru 2:9).

II. Darurile magilor: aur, smirnă şi tămâie
- Aur - simbol al regalităţii - Isus a fost un Împărat.
- Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii, şi era scris: "Isus din Nazaret,     Împăratul iudeilor." (Ioan.19:19).
- Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor." (Apoc.19:16).
- Tămâie – simbolizează natura Sa de Mare Preot.
- „Căci a fost numit de Dumnezeu: Mare Preot "după rânduiala lui Melhisedec." (Evr.5:10).
- În Vechiul Testament, mirosul tămâii era între marele preot şi Dumnezeu în Cortul întâlnirii (Exod 30:35).
- Hristos este acum singurul Mijlocitor între om si Dumnezeu.
- Proorocul Maleahi prezice că după venirea lui Mesia se va aduce jertfă de tămâie de la răsăritul soarelui până la apus (Maleahi 1:11).
- Smirnă - „amar” (arabă)- Este simbol al sacrificiului. Isus avea să pătimească.
- Este folosită în tratarea rănilor. Conţine un antiseptic puternic şi are proprietăţi anti-inflamatorii.„… şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi” (Isaia 53:5).
- Nicodim a folosit-o amestecată cu alte arome la îmbălsămarea trupului lui Isus: „Şi a venit şi Nicodim, cel care venise la El mai înainte noaptea, aducând ca la 100 de litre de amestec de smirnă şi aloe" (Ioan 19, 39).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu