youtube

miercuri, 15 august 2018

Fapte mici cu pedepse mari - de Nicolae.Geantă

“Amonitul și moabitul  să nu intre în adunarea Domnului..., pentru că nu v-a ieșit înainte cu pâine și apă...” (Deuteronom 23:3-4)

Amoniții și moabiții aveau interdicție pe viață în rândurile poporului lui Dumnezeu! Nu pentru că se închinau la idoli, nu pentru că erau păgâni cosmetizați (doar se trăgeau din Lot), ci, fiindcă în vremuri de restriște pentru evreii ieșiți din Egipt, nu le-a oferit... pâine! A întoarce spatele celui flămând e la fel de păcătos ca o crimă! Nu doar avortul, adulterul, homosexualitatea sau terorismul vor simți mânia aspră a lui Dumnezeu. Ci și cei ce lasă “lazării” flămânzi și insetați!

Noi suntem convinși că păcatul ce-a determinat nimicirea Sodomei și Gomorei e homosexualitatea. Dar Ezechiel (16:49) ne dezvăluie ceva la care nici nu ne-am fi gândit. “Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma: era îngâmfată, trăia in belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și lipsit!” A pune lacăt pe fermoarul portofelului, când Dumnezeu vrea să te folosească într-o misiune a Sa, e la fel de condamnabil ca sodomia!

Când a predicat “fericirile” de pe munte, Domnul Isus ne-a avertizat: nu doar crima ci și mânia și dezonoarea aproapelui nu vor scăpa de focul ghenei; nu doar sexul ilicit ci și cine poftește femei străine în inimă comite adulter; nu doar minciuna ci și ascunderea adevărului e condamnabil. Lumina nu trebuie sa stea sub obroc!

Nu întoarce spatele vecinului ce vrea să se împrumute de la tine! Nu disprețui când treci pe lângă sărac! Nu lăsa niciodată binele nefăcut! Nu face clasamente după poziția socială. Și nici atât după fața omului. Nu fii duplicitar! Lucrează totul ca pentru tine! Nu te ruga fariseic! Nu face milostenie în văzul lumii! Binele nu are nevoie de reflectoare!

Fii treaz în toate lucrurile! Dumnezeu contabilizează și mărunțișurile! Faptele mici post aduce pedepse mari...

Un cui a pierdut o potcoavă. O potcoavă a pierdut un cal. Un cal a pierdut un călăreț. Un călăreț a pierdut o scrisoare. O scrisoare a pierdut un război!

Nicolae.Geantă
Burbank, Illinois

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu