youtube

sâmbătă, 19 martie 2016

Trecutul, prezentul și viitorul

Harry Ironside, un mare învăţător biblic şi evanghelist, pastor al Bisericii Moody din Chicago, călătorea cu trenul spre sudul Californiei în scop evanghelistic. La puţin timp după ce s-a aşezat pe locul său în tren, s-a apropiat o ţigancă agitată, care căuta oameni cărora să le ghicească viitorul. S-a aşezat lângă Ironside şi a spus: "Vă rog, domnule, vreţi să vi vă ghicesc viitorul? Întindeţi-mi o monedă de argint şi vă voi spune trecutul, prezentul şi viitorul." Ironside i-a răspuns: "Chiar crezi că poţi face lucrul acesta?" A mai adăugat: "Ştii, eu sunt scoţian şi nu mi-ar plăcea deloc să pierd nişte bani fără să fiu sigur că trecutul, prezentul şi viitorul mi-au fost spuse corect." Ţiganca a devenit foarte serioasă: "O, sigur că pot!."

Ironside şi-a băgat mâna în buzunar de unde a scos o Biblie. Apoi a spus: "Nu am deloc nevoie ca tu să-mi spui trecutul, prezentul şi viitorul deoarece trecutul meu, prezentul meu şi viitorul meu se află scrise în această carte." La început, ţiganca a părut puţin interesată. El a adăugat: "Priveşte, aici se află scris trecutul meu." Apoi a dat paginile până la Efeseni 2:1 "Voi eraţi morţi în păcatele şi în greşelile voastre în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi."Ţigăncii nu i-a plăcut: "Nu mai am nevoie să aud. Plec." Însă Ironside i-a zis: "Nu pleca, aşteaptă numai puţin. Acesta a fost trecutul meu. Însă iată, am aici şi prezentul meu." Apoi a citit versetul 4: "Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi)."

Ţiganca a zis: "Destul." Apoi a dat să plece, însă Ironside a apucat-o de braţ zicându-i: "Stai puţin, nu mi-ai auzit încă viitorul:"  Și a citit versetul 6: "...şi (Dumnezeu) ne-a înviat împreună cu El (Hristos)
şi ne-a aşezat împreună cu El în locurile cereşti, în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi, în Hristos Isus."

Ţiganca a ieşit de pe culoar zicând: "Mi-am ales omul nepotrivit, mi-am ales omul nepotrivit..."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu