youtube

vineri, 10 octombrie 2014

Bogăția lui Dumnezeu

Text: Efeseni 3:8 "... să vestesc oamenilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos"

Inventio
Cum ar arăta un Dumnezeu fără resurse? Sărac, epuizabil?

Dispozitio
1. bogăția în îndurare  -  1 Petru 1:3
- alergăm însetați după îndurare,
- îndurarea divină se acordă oricui (o cere).

2. bogăția în har  -  Efeseni 1:7, Romani 5:17
- harul este gratuit, nemeritat,
- harul este însă numai pentru o vreme!

3. bogăția în mângâiere  - 2 Cor. 1:3-5
- mângîierea este oferită ori de câte ori e nevoie,
- suntem mângîiați să putem și noi mângîia.

4. bogăția în putere - Efeseni 3:20
- cine poate sta împotriva lui Dumnezeu?
- abundența puterii sale este transmisibilă sfinților.

Concluzio
- oricâtă risipă ar face, Dumnezeu râmâne veșnic bogat!
1 Cronici 29:11, Efeseni 4:19

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu