youtube

luni, 18 martie 2013

Cele 10 porunci ale interpretării Bibliei

1. Nu încerca să justifici interpretarea pe care tu o favorizezi/preferi ci, încearcă să ajungi la interpretarea care se potriveşte cel mai bine textului.

2. Interpretează în mod inductiv un text. Aceasta însemnând a deduce adevăruri generale din fapte concrete, luând în considerare tot materialul biblic privitor la subiect.

3. Caută să ajungi la interpretarea care se potriveşte cel mai bine exprimării textului.

4. Bazează-ţi interpretarea pe cele mai bune texte disponibile în greceşte şi evreieşte.

5. Derivă interpretarea textului dintr-o atentă examinare a contextului imediat.

6. Nu cita surse savante, (1) afară din context, (2) pentru a sprijini interpretări care nu sunt confirmate de textul propriu-zis.

7. Interpretează profeţiile şi viziunile Scripturii în lumina propriilor lor revelaţii şi în conformitate cu învăţăturile explicite ale Bibliei.

8. Interpretează simplu expresiile simple, în afară de cazul în care contextul impune altceva.

9. Nu faceţi ca o parte din Scriptură să se contrazică cu o alta, ci interpretaţi fiecare parte în lumina propriilor ei revelaţii şi în contextul ei înainte de a încerca să înţelegeţi legătura care există între aceste părţi.

10. Interpretează realităţiile spirituale descrise de Biblie, având înţelegerea umilă a faptului că Dumnezeu este infinit mai mare decât finita noastră pricepere.

*(nu cunosc autorul)

Un comentariu: