Fundaţia CIREŞARII

vrei o diplomă?

luni, 2 ianuarie 2012

Plan de citire a Bibliei într-un an

IANUARIE
(Notă - între paranteze este trecută ziua)

[ 1 ]   Gen 1-3 [ 2 ]   Gen 4-7 [ 3 ]   Gen 8:1-11:9 [ 4 ]   Gen 11:10-14:13  [ 5 ] Gen 14:14-18:8  [ 6 ]  Gen 18:9-21:21 [ 7 ]   Gen 21:22-24:27 [ 8 ]   Gen 24:28-26:35 [ 9 ]   Gen 27-29 [10]   Gen 30:1-31:42 [11]   Gen 31:43-34:31 [12]   Gen 35:1-37:24 [13]   Gen 37:25-40:8 [14]   Gen 40:9-42:28 [15]   Gen 42:29-45:15 [16]   Gen 45:16-48:7 [17]   Gen 48:8-50:26; Exo 1 [18]   Exo 2:1-5:9 [19]   Exo 5:10-8:15 [20]   Exo 8:16-11:10 [21]   Exo 12:1-14:20 [22]   Exo 14:21-17:16 [23]   Exo 18:1-21:21 [24]   Exo 21:22-25:9 [25]   Exo 25:10-27:21 [26]   Exo 28-29 [27]   Exo 30-32 [28]   Exo 33:1-35:29 [29]   Exo 35:30-37:2 [30]   Exo 38:1-40:16 [31]   Exo 40:17-38; Lev 1-4


FEBRUARIE
[ 1 ]   Lev 5-7 [ 2 ]   Lev 8:1-11:8 [ 3 ]   Lev 11:9-13:39 [ 4 ]   Lev 13:40-14:57 [ 5 ]   Lev 15:1-18:18 [ 6 ]   Lev 18:19-21:24 [ 7 ]   Lev 22-23 [ 8 ]   Lev 24:1-26:13 [ 9 ]   Lev 26:14-27:34; Num 1:1-41 [10]   Num 1:42-3:32 [11]   Num 3:33-5:22 [12]   Num 5:23-7:59 [13]   Num 7:60-10:10 [14]   Num 10:11-13:16 [15]   Num 13:17-15:21 [16]   Num 15:22-16:50 [17]   Num 17-20 [18]   Num 21-23 [19]   Num 24:1-26:34 [20]   Num 26:35-28:31 [21]   Num 29:1-31:47 [22]   Num 31:48-33:56 [23]   Num 34-36; Deu 1:1-15 [24]   Deu 1:16-3:29 [25]   Deu 4:1-6:15 [26]   Deu 6:16-9:21 [27]   Deu 9:22-12:32 [28]   Deu 13:1-16:8


MARTIE
[ 1 ]   Deu 16:9-19:21 [ 2 ]   Deu 20:1-23:14 [ 3 ]   Deu 23:15-27:10 [ 4 ]   Deu 27:11-28:68 [ 5 ]   Deu 29:1-32:14 [ 6 ]   Deu 32:15-34:12; Iosua 1:1-9 [ 7 ]   Iosua 1:10-4:24 [ 8 ]   Iosua 5:1-8:23 [ 9 ]   Iosua 8:24-11:9 [10]   Iosua 11:10-14:15 [11]   Iosua 15-17 [12]   Iosua 18:1-21:12 [13]   Iosua 21:13-23:16 [14]   Iosua 24; Judecatori 1-2 [15]   Judecatori 3-5 [16]   Judecatori 6-7 [17]   Judecatori 8-9 [18]   Judecatori 10-13 [19]   Judecatori 14-16 [20]   Judecatori 17:1-20:11 [21]   Judecatori 20:12-21:25; Rut 1:1-2:13 [22]   Rut 2:14-4:22; 1 Sam 1 [23]   1 Sam 2-4 [24]   1 Sam 5:1-9:10 [25]   1 Sam 9:11-12:18 [26]   1 Sam 12:19-14:42 [27]   1 Sam 14:43-17:25 [28]   1 Sam 17:26-19:24 [29]   1 Sam 20-22 [30]   1 Sam 23:1-25:31 [31]   1 Sam 25:32-30:10


APRILIE
[ 1 ]   1 Sam 30:11-31:13; 2 Sam 1-2 [ 2 ]   2 Sam 3:1-6:11 [ 3 ]   2 Sam 6:12-10:19 [ 4 ]   2 Sam 11-13 [ 5 ]   2 Sam 14-16 [ 6 ]   2 Sam 17-19 [ 7 ]   2 Sam 20:1-22:34 [ 8 ]   2 Sam 22:35-24:17 [ 9 ]   2 Sam 24:18-25; 1 Regi 1:1-2:18 [10]   1 Regi 2:19-4:19 [11]   1 Regi 4:20-7:39 [12]   1 Regi 7:40-9:9 [13]   1 Regi 9:10-11:25 [14]   1 Regi 11:26-13:34 [15]   1 Regi 14-17 [16]   1 Regi 18:1-20:25 [17]   1 Regi 20:26-22:36 [18]   1 Regi 22:37-53; 2 Regi 1:1-4:28 [19]   2 Regi 4:29-8:15 [20]   2 Regi 8:16-10:24 [21]   2 Regi 10:25-14:10 [22]   2 Regi 14:11-17:18 [23]   2 Regi 17:19-19:24 [24]   2 Regi 19:25-23:9 [25]   1 Regi 23:10-25;    1 Cronici. 1:1-16 [26]   1 Cronici -3:9 [27]   1 Cronici [28]   1 Cronici [29]   1 Cronici [30]   1 Cronici


MAI
[ 1 ]   1 Cronici 16:1-19:9 [ 2 ]   1 Cronici 19:10-23:11 [ 3 ]   1 Cronici 23:12-26:19 [ 4 ]   1 Cronici 26:20-29:19 [ 5 ]   1 Cronici 29:20-30; 2 Cronici 1:1-4:10 [ 6 ]   2 Cronici 4:11-7:22 [ 7 ]   2 Cronici 8:1-11:12 [ 8 ]   2 Cronici 11:13-15:19 [ 9 ]   2 Cronici 16:1-20:13 [10]   2 Cronici 20:14-24:14 [11]   2 Cronici 24:15-28:27 [12]   2 Cronici 29-31 [13]   2 Cronici 32:1-35:19 [14]   2 Cronici 35:20-36:23; Ezra 1-3 [15]   Ezra 4-7 [16]   Ezra 8-10; Neemia 1 [17]   Neemia 2-5 [18]   Neemia 6:1-8:8 [19]   Neemia 8:9-11:21 [20]   Neemia 11:22-13:22 [21]   Neemia 13:23-31; Est 1-4 [22]   Est 5-10 [23]   Iov 1:1-5:16 [24]   Iov 5:17-8:22 [25]   Iov 9:1-12:12 [26]   Iov 12:13-16:10 [27]   Iov 16:11-20:11 [28]   Iov 20:12-24:12 [29]   Iov 24:13-29:13 [30]   Iov 29:14-32:10 [31]   Iov 32:11-35:16


IUNiE
[ 1 ]   Iov 36:1-39:12 [ 2 ]   Iov 39:13-42:9 [ 3 ]   Iov 42:10-17; Ps 1:1-5:7 [ 4 ]   Ps 5:8-8:9 [ 5 ]   Ps 9-10 [ 6 ]   Ps 11:1-17:5 [ 7 ]   Ps 17:6-18:36 [ 8 ]   Ps 18:37-21:13 [ 9 ]   Ps 22:1-24:6 [10]   Ps 24:7-27:6 [11]   Ps 27:7-31:5 [12]   Ps 31:6-33:5 [13]   Ps 33:6-35:21 [14]   Ps 35:22-37:26 [15]   Ps 37:27-39:13 [16]   Ps 40-42 [17]   Ps 43:1-45:12 [18]   Ps 45:13-48:14 [19]   Ps 49:1-51:9 [20]   Ps 51:10-54:7 [21]   Ps 55:1-57:3 [22]   Ps 57:4-60:12 [23]   Ps 61-64 [24]   Ps 65:1-68:4 [25]   Ps 68:5-69:4 [26]   Ps 69:5-71:16 [27]   Ps 71:17-73:20 [28]   Ps 73:21-76:7 [29]   Ps 76:8-78:24 [30]   Ps 78:25-72


IULIE
[ 1 ]   Ps 79-82 [ 2 ]   Ps 83-86 [ 3 ]   Ps 87:1-89:37 [ 4 ]   Ps 89:38-91:13 [ 5 ]   Ps 91:14-94:16 [ 6 ]   Ps 94:17-98:3 [ 7 ]   Ps 98:4-102:7 [ 8 ]   Ps 102:8-104:4 [ 9 ]   Ps 104:5-105:24 [10]   Ps 105:25-106:33 [11]   Ps 106:34-107:38 [12]   Ps 107:39-109:31 [13]   Ps 110-113 [14]   Ps 114:1-118:9 [15]   Ps 118:10-119:40 [16]   Ps 119:41-96 [17]   Ps 119:97-160 [18]   Ps 119:161-124:8 [19]   Ps 125-131 [20]   Ps 132:1-135:14 [21]   Ps 135:15-138:3 [22]   Ps 138:4-140:13 [23]   Ps 141:1-145:7 [24]   Ps 145:8-148:6 [25]   Ps 148:7-150:6; Prov 1:1-2:9 [26]   Prov 2:10-5:14 [27]   Prov 5:15-8:11 [28]   Prov 8:12-11:11 [29]   Prov 11:12-13:25 [30]   Prov 14-16 [31]   Prov 17-20


AUGUST
[ 1 ]   Prov 21-23 [ 2 ]   Prov 24:1-27:10 [ 3 ]   Prov 27:11-30:33 [ 4 ]   Prov 31; Eccl 1:1-3:8 [ 5 ]   Eccl 3:9-8:17 [ 6 ]   Eccl 9-12; Cantarea 1-2 [ 7 ]   Cantarea 3-8; Isaia 1:1-9 [ 8 ]   Isaia 1:10-5:17 [ 9 ]   Isaia 5:18-9:12 [10]   Isaia 9:13-13:16 [11]   Isaia 13:17-19:10 [12]   Isaia 19:11-24:6 [13]   Isaia 24:7-28:22 [14]   Isaia 28:23-32:20 [15]   Isaia 33:1-37:29 [16]   Isaia 37:30-40:31 [17]   Isaia 41-44 [18]   Isaia 45-49 [19]   Isaia 50-54 [20]   Isaia 55:1-60:9 [21]   Isaia 60:10-65:25 [22]   Isaia 66; Ier. 1:1-2:25 [23]   Ier. [24]   Ier. [25]   Ier. 9-12 [26]   Ier. 13:1-16:9 [27]   Ier. [28]   Ier. 21-24 [29]   Ier. 25-27 [30]   Ier. 28:1-31:20 [31]   Ier. 31:21-33:26


SEPTEMBRIE
[ 1 ]   Ier. 34-36 [ 2 ]   Ier. 37:1-41:10 [ 3 ]   Ier. 41:11-45:5 [ 4 ]   Ier. 46-48 [ 5 ]   Ier. 49:1-51:10 [ 6 ]   Ier. 51:11-52:34 [ 7 ]   Plangeri 1:1-3:51 [ 8 ]   Plangeri 3:52-5:22; EZahariahiel 1-2 [ 9 ]   EZahariahiel 3-8 [10]   EZahariahiel 9-12 [11]   EZahariahiel 13:1-16:43 [12]   EZahariahiel 16:44-20:17 [13]   EZahariahiel 20:18-22:12 [14]   EZahariahiel 22:13-24:27 [15]   EZahariahiel 25:1-28:10 [16]   EZahariahiel 28:11-31:18 [17]   EZahariahiel 32:1-34:24 [18]   EZahariahiel 34:25-38:9 [19]   EZahariahiel 38:10-40:49 [20]   EZahariahiel 41-43 [21]   EZahariahiel 44-47 [22]   EZahariahiel 48; Dan 1:1-2:30 [23]   Dan 2:31-4:27 [24]   Dan 4:28-7:12 [25]   Dan 7:13-11:13 [26]   Dan 11:14-12:13; Osea 1-3 [27]   Osea 4-9 [28]   Osea 10-14; Ioel 1:1-2:17 [29]   Ioel 2:18-3:21; Amos 1-4 [30]   Amos 5-9; Oba 1:1-9


OCTOMBRIE
[ 1 ]   Oba 1:10-21; iona; Mica 1-3 [ 2 ]   Mica 4-7; Naum 1-2 [ 3 ]   Naum 3; Hab; Tef 1:1-13 [ 4 ]   Tef 1:14-3:20; Hag; Zaharia 1:1-11 [ 5 ]   Zaharia 1:12-7:14 [ 6 ]   Zaharia 8-13 [ 7 ]   Zaharia 14; Mal [ 8 ]   Mat 1-4 [ 9 ]   Mat 5-7 [10]   Mat 8:1-10:15 [11]   Mat 10:16-12:21 [12]   Mat 12:22-14:12 [13]   Mat 14:13-17:13 [14]   Mat 17:14-20:34 [15]   Mat 21-22 [16]   Mat 23:1-25:13 [17]   Mat 25:14-26:68 [18]   Mat 26:69-28:20 [19]   Marcu 1-3 [20]   Marcu 4-5 [21]   Marcu 6-7 [22]   Marcu 8:1-10:12 [23]   Marcu 10:13-12:12 [24]   Marcu 12:13-14:11 [25]   Marcu 14:12-15:47 [26]   Marcu 16; Luca 1 [27]   Luca 2-3 [28]   Luca 4:1-6:26 [29]   Luca 6:27-8:25 [30]   Luca 8:26-10:16 [31]   Luca 10:17-12:12


NOIEMBRIE
[ 1 ]   Luca 12:13-14:11 [ 2 ]   Luca 14:12-16:31 [ 3 ]   Luca 17:1-19:27 [ 4 ]   Luca 19:28-21:9 [ 5 ]   Luca 21:10-22:46 [ 6 ]   Luca 22:47-24:23 [ 7 ]   Luca 24:24-53; Ioan 1:1-2:11 [ 8 ]   Ioan 2:12-4:38 [ 9 ]   Ioan 4:39-6:51 [10]   Ioan 6:52-8:20 [11]   Ioan 8:21-10:18 [12]   Ioan 10:19-12:11 [13]   Ioan 12:12-14:11 [14]   Ioan 14:12-17:13 [15]   Ioan 17:14-19:42 [16]   Ioan 20-21; Fapte 1:1-2:13 [17]   Fapte 2:14-4:37 [18]   Fapte 5:1-7:29 [19]   Fapte 7:30-9:22 [20]   Fapte 9:23-11:30 [21]   Fapte 12-13 [22]   Fapte 14:1-16:10 [23]   Fapte 16:11-18:28 [24]   Fapte 19-20 [25]   Fapte 21:1-23:25 [26]   Fapte 23:26-27:8 [27]   Fapte 27:9-28:31; Rom 1:1-15 [28]   Rom 1:16-5:11 [29]   Rom 5:12-8:25 [30]   Rom 8:26-11:24


DECEMBRIE
[ 1 ]   Rom 11:25-15:33 [ 2 ]   Rom 16; 1 Cor 1:1-4:13 [ 3 ]   1 Cor 4:14-7:40 [ 4 ]   1 Cor 8:1-12:11 [ 5 ]   1 Cor 12:12-15:28 [ 6 ]   1 Cor 15:29-16:24; 2 Cor 1-2 [ 7 ]   2 Cor 3-7 [ 8 ]   2 Cor 8-12 [ 9 ]   2 Cor 13; Gal 1:1-4:11 [10]   Gal 4:12-6:18; Ef 1:1-14 [11]   Ef 1:15-5:14 [12]   Ef 5:15-6:24; Fil 1-2 [13]   Fil 3-4; Col 1 [14]   Col 2-4; 1 Tes 1:1-2:12 [15]   1 Tes 2:13-5:28; 2 Tes
[16]   1 Tim 1-5 [17]   1 Tim 6; 2 Tim [18]   Tit; Filipeni; Evrei 1:1-2:10 [19]   Evrei 2:11-6:20 [20]   Evrei 7-10 [21]   Evrei 11-13 [22]   Iacov 1:1-4:10 [23]   Iacov 4:11-5:20; 1 Pet 1:1-3:12 [24]   1 Pet 3:13-5:14; 2 Pet 1-2 [25]   2 Pet 3; 1 Ioan 1:1-3:12 [26]   1 Ioan 3:13-5:21; 2 Ioan; 3 Ioan; Iuda 1:1-16 [27]   Iuda 1:17-25; Apocalipsa 1-4 [28]   Apocalipsa 5:1-9:11 [29]   Apocalipsa 9:12-14:8 [30]   Apocalipsa 14:9-18:24  [31] Apocalipsa 19-22

2 comentarii:

  1. multumim mult pentru planul publicat.
    sper sa fie fara erori in calcul si util pt grupul de tineri care vrea sa il urmeze in 2013.
    lasa ca harul domnului sa ramina peste noi toti!

    RăspundețiȘtergere