Fundaţia CIREŞARII

marți, 12 iulie 2011

Drepturi ale românilor în UE

Comisia Europeană

http://ec.europa.eu/index_en.htm

Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune (http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=ro)
Mergeţi în altă ţară?

Asistenţa medicală în străinătate (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=509)

Coordonarea regimurilor de securitate socială la nivelul UE (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=849)

Munca într-un alt stat UE (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=25)

Direct la:

Locuri de muncă (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=81)

Protecţie socială şi incluziune socială (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=750)

Drepturile la locul de muncă (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=82)

Iniţiativele incluse în Strategia Europa 2020 (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=956)

Parteneri (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=85)

Relaţii externe (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=87)

Combaterea discriminării (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=423)

Egalitate de şanse între femei şi bărbaţi (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=418)

Căutaţi un loc de muncă?

EURES, portalul mobilităţii europene pentru ocuparea forţei de muncă (http://ec.europa.eu/eures/)

Oficiului Comunităţilor Europene pentru Selecţia Personalului (EPSO) (http://europa.eu/epso/index_ro.htm)

Oportunităţi profesionale (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=303)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu