Fundaţia CIREŞARII

vineri, 8 decembrie 2017

În căutarea fericirii. Inimă cu miros de dero – Vladimir Pustan

Matei 5:8 – „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu”

Inima curată nu e o zestre de la părinţi, cu care vii pe lume. O inimă curată e un proces. „Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule” era rugăciunea disperată a lui David după ce inima de carne din piept fusese făcută harcea-parcea de către Batşeba, cu minte cu tot.

Dumnezeu nu pune stimulatoare cardiace pe inimi obosite, pentru că o nouă naştere e o nouă inimă. Aceea trebuie păstrată curată. Cartea noastră de vizită nu e faţa, poziţia, titlurile, banii, ci inima din piept (1 Samuel 16:7).

Supapa de presiune a inimii este gura, pentru că ce ai în inimă, iese printre dinţi. Nu te-a luat gura pe dinainte, ci inima e prea plină. Dacă e gunoi, gunoi va ieşi; dacă e Duh, Duh va ieşi.

Curăţirea inimii nu o face Dumnezeu, ci fiecare trebuie s-o facem personal (Iacov 4:8), convinşi fiind că gunoaiele le-am adunat singuri. E umilitor să faci lucrul acesta, dar e obligatoriu ca să-L poţi vedea pe Dumnezeu. Scriptura zice că toţi oamenii o să-L vadă, atunci ce mare scofală? Ei o să-L vadă ca Judecător, tu o să-L vezi ca Mire şi cred că e o diferenţă uriaşă.

Când ai o inimă sensibilă, fereşte-te de tot ce i-ar putea aduce tulburare. Bunicul meu, în ultimii ani de viaţă, avea un stimulator cardiac şi nu mă lăsa să-l îmbrăţişez până nu puneam telefonul mobil jos pentru că-i dădea peste cap aparatul. Când l-am dus la groapă stimulatorul încă îşi făcea treaba, numai că inima bunicului nu mai avea nevoie de el.

Mulţi, prin bisericile noastre, nu mai au o inimă vie, ci numai stimulatoarele-s de ei şi noi toţi credem că ei trăiesc. Inima lor e de piatră, adică au doar un monument şi monumentele sunt frumoase, dar au un singur defect – sunt fără viaţă.

Când m-am dus la medic, mi-a spus că am o inimă mai bătrână ca mine cu vreo 25 ani. A zis că poate vrea să plece mai devreme în veşnicie. „Nu!”, i-am răspuns, „am încărcat-o cu tot felul de prostii şi n-am făcut de mult ordine prin debarale.”

Scriptura acţionează ca Mr. Muscolo pe ţevi, aşa că începeţi curăţirea. Cântarea, părtăşia cu oamenii cu inima curată, rugăciunea de purificare, toate sunt garantate 100%. Cineva spunea că majoritatea creştinilor sunt răstigniţi pe cruce între doi tâlhari: regretele zilei de ieri şi îngrijorările zilei de mâine. Adică un fel de cardiopatie ischemică spirituală. Aşa că păziţi-o mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii (Proverbe 4:23).

Vladimir_Pustan

Practica proeminenței

Text: Coloseni 3: 1-25

Inventio
”Cum faci diferența între un spic de grâu și unul de neghină?”, ”Apropiindu-te de ele. De departe sunt la fel”. Uneori în viață diferența se face numai sub lupă!
- Proemineța însă, este starea de ieșire în evidență. Vizibilă. O remarcare de la o poștă, aș putea spune. Este acel caracter, comportament, evlavie care te face diferit față de normalitate.

Ce vrea Sf. Apostol Pavel să ne învețe despre punerea în practică a proeminentei?

Dispozitio
1. Proeminenți în puritate personală. Sfințire (v. 1-11)
Wersbie spunea că pentru romani sau greci, după jertfe și închinarea la altar, omul putea trăi imediat în păcat! La Hristos odată înnoit nu mai poți trăi în păcat!
- curvia, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia, gura mincinoasă aduc mânia lui Dumnezeu peste oameni!
2. Proeminenți în părtășia creștină. Simbioză (v. 12-17)
În Hristos nu sunt bariere! Toți fac parte din același trup!
- îngăduiți-vă, trăiți în pace, sfătuiți-vă biblic!; îmbrăcați-vă cu o inimă smerită!
- dezbinările sunt de la cel rău! (Iacov 4:1)
Sfințenia se practică în comunitate!
3. Proeminenți în viața de familie.  (v.18-21)
Fiți evlavioși și în casele voastre! Nimeni nu poate fi sfânt în biserică și lumesc acasă!
- familia are o ierarhie: păstrați-o neștirbită!
- soții au îndatoriri sfinte: supunere și iubire (Col. 3:18-19, Efes. 5:22-26)
- copiii și părinții au îndatorii: ascultare și încurajare
4. Proeminenți în munca zilnică. (v. 22-24)
- sfințenia nu se practică doar la biserică sau acasă. La serviciu stăm cel mai mult timp din zi!
- cine lucrează cu jumătate de inimă este necredincios! (v. 23)
- munca se face ca pentru Hristos: fiți foarte conștiincioși!; faceți lucrările perfecte!
- patronilor, nu faceți diferențe între angajați!

Concluzio
Proeminenți în adevăr. Fidelitate (v. 25)
- nu umblați cu strâmbătate! Hristos răsplătește numai pe cei drepți!

Nicolae.Geantă

Nicolae Geantă în Italia

9-10 decembrie 2017