youtube

sâmbătă, 14 aprilie 2012

Transformările Învierii

Text: Luca 20: 36 – „Pentrucă nici nu vor putea muri, pentru că vor fi ca îngerii. Vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii”

Inventio:
Un KGB-ist rus ţinea o şedinţă de ateism într-o casă de cultură. După ce a vorbit două ore publicului, argumentând că "Dumnezeu nu există", un ţăran simplu a cerut permisiunea să spună trei cuvinte. A urcat pe scenă şi a strigat: "- Hristos a înviat!".
Apoi toată sala a răspuns: " - Adevărat a înviat!".

Învierea nu poate fi infirmată de nimeni. Pentru că are putere transformatoare!

Dispozitio:
1. învierea a transformat tristeţea în bucurie
- Maria Magdalena la mormânt plânge, în odaia de sus jubilează;
- prea mulţi Cavaleri ai Tristei Figuri, sau domnişoare cu ochii roşii de plâns are bisericile;
- Pavel şi Sila au cântat muzica lanţurilor; puşcăria nu le-a furat libertatea, nu şi bucuria;
- omule de ce plângi, de ce disperi, de ce te legi cu funii de amărăciune?
- Ioan 20: 15b: „spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau”.

2. învierea a transformat întumericul în lumină
- ucenicii pe drumul Emausului, dezamăgiţi;
- li s-au deschis ochii, şi L-au cunoscut;
- când ţi se deschid ochii începe să-ţi ardă inima (Luca 24:32a); asta e dovada că lumina e foc!;
- „Când putem deosebi întunericul de lumină?”, a întrebat un călugăr studenţii săi. „Când deosebesc neghina de grâu”. „Când deosebesc oile de capre”. „Nu, a zis maestrul. Ci când văd că cel de lângă mine e aproapele meu”!
- priviţi în jur fraţilor, nu în pădurile Indiei, şi veţi vedea nevoile oamenilor!
- Luca 24: 29 „rămâi cu noi căci este seară, şi ziua aproape a trecut”.

3. învierea a transformat frica în curaj
- în camera de sus, ucenicii „plini de frică şi de spaimă, credeau că văd un duh”;
- fără înviere ucenicii ar fi rămas fricoşi, Isus ar fi fost uitat, eu şi dv. am fi fost pierduţi;
- Petru, Andrei, Filip, Bartolomeu, Iacov Alfeu, Simon Zelotul au murit răstigniţi, Matei şi Iacov Zebedei au murit ucişi cu sabia, Toma străpuns cu lancea, Tadeu ucis cu săgeţi, Pavel decapitat. Numai Ioan a murit natural;
- ar fi putut muri pentru o minciună?;
- eroii sunt oameni normali care şi-au arătat curajul; trebuie să slujiţi fără frică;
- nu există frică în iubire (1 Ioan 4:18);
- 2 Timotei 1:7 – „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere”!

4. învierea a transformat moartea în viaţă
- Isus nu a refuzat răstignirea. A învins-o prin înviere!;
- bobul de grâu, întâi moare apoi răsare şi face rod;
- nu se poate o viaţă creştină fără pocăinţă; cumpăraţi-vă vă rog „piroane de răstignire de sine”;
- Când conştietizăm că Isus e viu, nu mai putem tăcea. Şi nici ascunde;
- 1 Cor. 15:19 – „Dar acum, Hristos a înviat pârga celor adormiţi”!
- Dumnezeu, nu va lăsa moartea să învingă!

Concluzio
- 1 Cor. 15:19 – „Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre oameni”;
- Transformaţi-vă! O singură viaţă aveţi. Gustaţi învierea. Astfel, nu vă puteţi mişca!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu