youtube

miercuri, 11 aprilie 2012

Săptămâna Patimilor - Cronologie


ŞASE ZILE ÎNAINTE DE PAŞTEVineri seara/Sâmbătă

Evenimentul
Locaţia
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Isus a sosit în Betania
Betania
---
---
---
12:1

Isus a sosit în după masa de Vineri, înainte de apusul soarelui, care era începutul official al Sabatului. A petrecut Sabatul în Betania. Masa care este descrisă în contextul următor a avut loc Sâmbătă seara, după încheierea Sabatului.

CINCI ZILE ÎNAINTE DE PAŞTESâmbătă seara/Duminică

Eveniment
Locaţie
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Cina în casa lui Simon
Betania
26:6-13
14:3-9
---
12:2-8
Intrarea triumfală în Ierusalim
Mt.Măslinilor
21:1-11
11:1-10
19:29-44
12:12-19
Isus se uită la Templu
Ierusalim
---
---
---
Isus se întoarce la Betania
Betania
---
---
---

Marcu este singurul evanghelist care face distincţie între ziua intrării în Ierusalim şi ziua în care Domnul Isus curăţă Templul. Pentru că era deja seară, Isus s-a întors la Betania şi avea să revină la Templu în ziua următoare.

PATRU ZILE ÎNAINTE DE PAŞTEDuminică seara/Luni

Eveniment
Locaţie
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Isus bleastămă smochinul neroditor
Mt.Măslinilor
21:18-19a
11:11-18
---
---
Isus curăţă Templul
Ierusalim
21:12-13
11:15-18
19:45-48
---
Nişte greci cer să-L vadă pe Isus
Ierusalim
---
---
---
12:20-36
Isus mustră necredinţa
Ierusalim
---
---
---
12:37-50
Isus se întoarce la Betania
Betania
---
---
---

Luca dezvăluie programul Domnului în primele zile ale ultimei săptămâni. Luca 21:37-38 spune: “Ziua, Isus învăţa pe norod în Templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Şi tot norodul venea dis de dimineaţă la El în Templu, ca să-L asculte.”

TREI ZILE ÎNAINTE DE PAŞTELuni seara/Marţi

Eveniment
Locaţie
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Ucenicii văd smochinul uscat
Mt.Măslinilor
21:19b-22
11:20-26
21:37-38
---
Autoritatea lui Isus pusă la îndoială de lideri
Ierusalim
21:23-27
11:27-33
20:1-8
---
Pilda celor doi fii
Ierusalim
21:23-27
---
---
---
Pilda vierilor
    Ierusalim
21:33-46
12:1-12
20:9-19
---
Pilda nunţii fiului de împărat
Ierusalim
22:1-14
---
---
---
Întrebarea fariseilor: plata birului
Ierusalim
22:15-22
12:13-17
20:20-26
---
Întrebarea saducheilor: învierea
Ierusalim
22:23-33
12:18-27
20:27-40
---
Întrebarea cărturarului: marea poruncă
Ierusalim
22:35-40
12:28-34
---
---
Întrebarea lui Isus: Domnul lui David
Ierusalim
22:41-46
12:35-37
20:41-44
---
Vai de cărturari şi farisei
Ierusalim
23:1-39
12:38-40
20:45-47
---
Dărnicia văduvei
Ierusalim
---
12:41-44
21:1-4
---
Profeţia de distrugere a Ierusalimului şi venirea Domnului
Mt.Măslinilor
24:1-51
13:1-37
21:5-36
---
Pilda celor zece fecioare
Mt.Măslinilor
25:1-13
---
---
---
Pilda talanţilor
Mt.Măslinilor
25:14-30
---
---
---
Pilda oilor şi a caprelor
Mt.Măslinilor
25:31-46
---
---
---

Se pare că Marţea a fost ultima zi în care Domnul Isus a intrat în Templu ca să dea învăţătură. Nu mai era necesar ca El să discute cu liderii Iudei. Scriptura nu ne menţionează ce a făcut Domnul în Miercurea din ultima Sa săptămână.

DOUĂ ZILE ÎNAINTE DE PAŞTEMarţi seara/Miercuri

Eveniment
Locaţie
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Sinediul hotăreşte moartea Domnului Isus
Ierusalim
26:1-5
14:1-2
22:1-2
---
Iuda aceeptă să-L vândă pe Isus
Ierusalim
26:14-16
14:10-11
22:3-6
---

O ZI ÎNAINTE DE PAŞTEMiercuri seara/Joi

Eveniment
Locaţie
   Matei
Marcu
Luca
Ioan
Pregătirea pentru Paşte
Ierusalim
26:17-19
14:12-16
22:7-13
---

PAŞTELEJoi seara/Vineri

Eveniment
Locaţie
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Isus şi ucenicii se adună pentru sărbătoarea Paştelui
Ierusalim
26:20
22:14-16
13:1
Ucenicii se ceartă pentru locurile dintâi
Ierusalim
---
---
22:24-30
---
Isus spală picioarele ucenicilor
Ierusalim
---
---
---
13:2-17
Isus îl identifică pe vânzătorul Său
Ierusalim
26:21-25
14:18-21
22:21-23
13:18-30
Isus instituie Cine Domnului
Ierusalim
26:26-29
14:22-25
22:15-20
---
Porunca dragostei
Ierusalim
---
---
---
13:31-35
Isus prezice lepădarea lui Petru
Ierusalim
26:31-35
14:27-31
22:31-38
13:36-38
Discursul lui Isus din camera de sus
Ierusalim
---
---
---
14:1-30
Au cântat şi au plecat din camera  de sus
Ierusalim
26:30
---
Discursul lui Isus pe drum către Ghetsimani
Valea Kedron
---
---
---
15:1-16:33
Rugăciunea lui Isus pentru ucenicii Săi
Valea Kedron
---
---
---
17:1-26
Rugăciunea lui Isus în Ghetsimani
Mt.Măslinilor
26:36-46
14:32-42
22:39-46
18:1
Isus este trădat şi arestat
Mt.Măslinilor
26:47-56
14:43-52
22:47-53
18:2-12
Isus este adus înaintea lui Ana
Ierusalim
---
---
---
18:13-14
Isus este adus înainte lui Caiafa
Ierusalim
---
---
---
Isus este condamnat şi batjocorit de Sinedriu în acea noapte
Ierusalim
26:57-68
14:53-65
, 66-72
---
Petru se leapădă de Isus de trei ori
Ierusalim
26:58, 69-75
, 66-72
22:54-62
18:15-18, 25-27
Sinedriul Îl condamnă pe Isus
Ierusalim
27:1
15:1
22:66-71
---
Iuda s-a dus şi s-a spânzurat
Ogorul de sânge
27:3-10
---
---
---
Isus apare înaintea lui Pilat
Ierusalim
27:2, 11-14
15:1-5
23:1-7
18:28-38
Isus apare înaintea lui Irod
Ierusalim
---
---
23:6-12
---
Isus apare înaintea lui Pilat din nou
Ierusalim
27:15-23
15:6-14
23:13-22
18:39-40
Isus biciuit şi batjocorit de romani
Ierusalim
27:27-31
15:16-19
---
19:1-3
Pilat aprobă moartea lui Isus 
Ierusalim
27:22-26
15:12-15
23:20-25
19:4-16
Isus este dus şi răstignit 
Golgota
27:31-34
15:20-23
23:26-32
19:16-17
Isus pe cruce: primele trei ore
Golgota
27:35-44
15:24-32
23:33-43
19:18-24
Isus pe cruce: ultimele trei ore
Golgota
27:45-50
15:33-37
23:44, 46
19:25-30
Minuni care însoţesc răstignirea Sa
Ierusalim
27:51-56
15:38-41
, 47-49
---
Iosif îngroapă trupul lui Isus
Ierusalim
27:57-61
15:42-47
23:50-55
19:31-42

SABATUL
Vineri seara/ Sâmbăta

Eveniment
Locaţie
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Liderii iudei cer gărzi la mormânt
Ierusalem
27:62-66
---
---
---
Femeile ţin ziua de Sabat   
---
---
---
---

PRIMA ZI A SĂPTĂMÂNII
Sâmbătă seara/ Duminică

Eveniment
Locaţie
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Femeile vin la mormânt;
Isus a înviat din morţi    
---
28:1-8
16:1-9
24:1-8
20:1

 HRISTOS ANESTI !

3 comentarii:

 1. Hristos ANESTI :)...Hrisos A INVIAT! AMIN.

  RăspundețiȘtergere
 2. Salut!

  Mi se pare cunoscut numele tau, dar nu stiu de unde sa te iau sau unde ne-am intalnit. Te adaug la lista de link-uri de la mine. Succes in bloguit. Apropos, de unde ai preluat aceasta cronologie, si de unde stii ca au fost si acele zile ale saptamanii?

  Toate cele bune!

  RăspundețiȘtergere
 3. Pace Laurenţiu,
  Dacă îţi mai aduci aminte de Adi Drăgoi, Eliezer Măceşaru, Biserica Izbânda, Marry Ciorcilă..., atunci poate îţi reaminteşti. Bucureşti, sfârşitul anilor 90.
  Cronologia o am de la Uniunea BCDE. Nu ştiu de unde o au ei.
  În rest, Domnul să fie cu tine!

  RăspundețiȘtergere