youtube

sâmbătă, 28 iunie 2014

Rolul mediatorului școlar

Într-o perioadă în care școala se confruntă zilnic cu diferite conflicte, mediatorul școlar poate avea rol de liant între părțile ce și-au declarat „război”. Tot mai ades conflictele şcolare se adâncesc datorită neintervenţiei unei persoane neutre, capabile să găsească soluţii de „pace” pentru ambele tabere.  În prezent, în multe şcoli şi licee, medierea oferită de majoritatea profesorilor se rezumă la „ameninţări conform regulamentelor şcolare”, la dojeneli, sancţiuni, anunţarea părinţilor şi în cel mai rău caz a poliţiei!

Mediatorul şcolar trebuie să fie o persoană care intervine efectiv în conflict, fără să fie părtinitor, oferind şansele inclusiv celui ce a greşit. În mediere rezultatul final trebuie să determine combatanţii să rezolve conflictul amiabil, să se ierte reciproc, să-şi strângă mâna, să se îmbrăţişeze. Să îşi continuie prietenia mai bine decât înainte de conflict!


Mediatorul trebuie să fie o persoană cu capacitate de-a oferi soluţii oricăror conflicte. Trebuie să fie calm, să empatizeze cu subiecţii,să fie  receptiv, atent la detaliile oferite, să caute informaţii suplimentare, să asigure echilibru între cei în conflict. Are obligaţia să dea explicaţii părţilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea să înţeleagă scopul, limitele şi efectele medierii.

De asemeni trebuie să se asigure că medierea se realizează cu respectarea libertăţii, demnităţii şi a vieţii private a părţilor, este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, precum şi cu privire la documentele întocmite (sau care i-au fost predate de către părţi pe parcursul medierii), chiar şi după încetarea funcţiei sale.

Mediatorul nu poate reprezenta vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară, nu poate fi audiat ca martor în legătură cu faptele sau cu actele de care a luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere. În cauzele penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai în cazul în care are dezlegarea prealabila, expresă şi scrisă a părţilor.

Pe lângă rolul de „împăciuitor între elevi”, un mediator şcolar trebuie să faciliteze dialogul dintre şcoală – familie – comunitate, să menţină şi dezvolte încrederea şi respectul faţă de şcoală în comunitate şi a respectului şcolii faţă de comunitate.

Mediatorul trebuie să aibă vocaţie de negociator în relaţiile umane, să fie empatic, astfel nu va rezolva conflicte, oricât s-ar strădui să ofere soluţii. Nu totdeauna tehnicile învăţate mecanic pot fi puse în aplicaţie cu succes. De asemeni, un mediator e condamnat să înregistreze numai victorii!
********************

Notă:
De câteva zile am participat la un curs POSDRU despre "Medierea conflictelor în școli". Am citit sute de explicaţii, de metode şi tehnici de negociere şi mediere. Sunt şocat cum oamenii pot crede că medierea se poate face tehnic! Că unui conflict i se dă delete din soluţii şi din pix. Ceea ce lipseşte noianului de informaţii este tocmai dulceaţa lui Dumnezeu! Lipseşte Biblia! Înţelepciunea divină. Paradoxal, e o carte plină de soluţii pentru rezolvarea conflictelor!

De ce cresc în intensitate conflictele în şcoli? Pentru că elevii, profesorii, familiile lor, societatea nu au la bază Scriptura! Dvs să o aveţi! Iar dac-o aveţi, nu uitaţi: Hristos care ne-a împăcat cu Tatăl nea transmis: ferice de cei împăciuitori! Fiţi mediatori de conflicte oameni buni! Fiţi pompierii care sting certuri! Suntem sătui de piromanii ce le aprind!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu