youtube

luni, 6 ianuarie 2014

Despre botezul Domnului


” … 13. Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14. Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” 15. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat. 16. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. 17. Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” ” - Matei 3:13-17
Nicolae Geantă - De ce s-a botezat Isus?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu